Захаринова и Партньори ООД

Захаринова и Партньори ООД

“Да постигнеш успех не означава да правиш нещо изключително. Просто трябва да правиш същото, което правят всички останали, само че изключително добре.”
Колин Търнър

Захаринова и партньори ООД е една от водещите компании в страната, която предоставя професионални услуги в сферата на одита, данъчно-правни услуги, консултантски услуги в областта на финансите и услуги по управление на риска. Дейността ни е гаранция за висок професионализъм. Нашата цел е името на „Захаринова и партньори” ООД да  бъде известно на пазара с високото качество на предлаганите  услуги  и да спечелим доверието и признанието на нашите клиенти и партньори. Дружеството е  специализирано одиторско предприятие, вписано под № 138 в регистъра на Института на Дипломираните Експерт - Счетоводители. Дружеството е член на Българския Институт на дипломираните експерт – счетоводители

ОдитКонсултацииСоциална и корпоративна отговорност Доклад за прозрачност

Опитът ни като специализирано одиторско предприятие и одитори с правоспособност за извършване на независим финансов одит ни позволява да извършим следните  услуги

Ние предоставяме на нашите клиенти консултантски услуги относно всички аспекти на данъчното законодателство

„Захаринова и партнъори” е компанията  е приела и  развива своята   корпоративна и социална отговорност като бизнес поведение към обществото и своите служители в следните основни насоки

На тази страница ще намерите Докладите за прозрачност на СОП „ЗАХАРИНОВА И ПАРТНЬОРИ” за изминалите години

Научете повечеНаучете повечеНаучете повечеНаучете повече